7/12/07

Φασιστικά Πανεπιστήμια

Φασιστικά Πανεπιστήμια

Σπάνιες οι φορές που βλέπω γραμμένο από άλλον αυτό ακριβώς που σκέπτομαι και αισθάνομαι...